By sarthi support

શનિવાર, 25 નવેમ્બર, 2023

નિપાત | Nipat short trick | Std 12 gujarati vaykaran | gujarati grammar nipat

 નિપાત, Std 12 Gujarati vaykaran Nipat By Vaghela Vishal { Sarthi Support }

                  ⊙ નિપાત ⊙

→ ગુજરાતી ભાષાનાં વાક્યોમાં એવાં કેટલાંક ઘટકો આવે છે જે વિશેષણ, સંશા, ક્રિયાવિશેષણ કે ક્રિયાપદની સાથે એમના - અનુગ કે નામયોગીના રૂપ સાથે આવે છે. અને ભાર, આગ્રહ, વિનંતી, વિનય, આદર જેવી કેટલીક વિશિષ્ટ અર્થછાયાઓ દર્શાવે છે. આવા ઘટકોને કહે છે. 

       ● નિપાતો નીચે મુજબના જોવા મળે છે.

૧. 'જ' : આ નિપાત ભારપૂર્વક કથન માટે વપરાય છે અને વાક્યના જંપદ સાથે આવે છે તેનું ભારપૂર્વક કથન થાય છેજેમ કે તમે જ મારી સાથે આવશો

૨ " "તો" : આ નિપાત પણ ભારપૂર્વક કથન માટે વપરાય છે "બીજુ નહિં તોપણ આ – એવા અર્થમાં વપરાય છે જેમ કે પથ્થરો બોલે તો બોલાની જુઓ.

૩. "ને " : આ આગ્રહ કે ખાતરી કરવાનો અર્થદર્શાવે છેજેમ કે રોકાવાના છો ને ?

૪. "ય", "પણ", "સુધ્ધાં" : આ નિપાતો અંતર્ભાવનો અર્થ બતાવે છે જેમ કે હા એટલું ય હું ન જાણું ? એણે ખાધું સુધ્ધા નહિ. 

૫. "જી" : આ નિપાત આદર કે વિનય વાચક છે જેમ કે ઓહો ! ક્યાં ચાલ્યાં જી?

૬. "ખરું" : "ખરા"ના રૂપો અવધારણાવાચક નિપાત છે જેમ કે આવા વરસાદમાં મને ઉંઘ આવે ખરી ?

૭. "ફક્ત", "માત્ર", "કેવળ", "છેક" : સીમાવાચક કે અન્યવ્યાવર્તક તાનો અર્થ દર્શાવે છે. જેમ કે તેનો માત્ર ઉપયોગ કરી શકે છે, રાજા કેવળ સત્તાધીશ દંડદાતા નથી, પ્રજાનો બાપ પણ છે.

 ૮. "હો" : અનુમતિદર્શક નિપાત છે મને તે મળ્યો હતો, હો રાજન !

     ◐ નીચેના વાક્યોમાંથી નિપાત ઓળખી લખો  ◐

ભાણી ભાદર નદીમાં રાત્રે જ કપડાં ધોતી હતી. – ‘જ’ 

આ માણસ કાંઈક જુદી જ માટીનો બનેલો છે. – ‘જ’ 

વૃધ્ધ બેંક માલિકે મિજબાની ગોઠવી હતી. - ‘જ' 

દરેક ગુજરાતી ચંદનવાડી તો અચૂક જાય છે જ.-  ‘તો, જ’ 

અમારી તૃપ્તિમાં ઊણપ પણ આવતી. – ‘પણ’ 

નાના ભાઈઓને ધ્યાનમાં લો છો ખરા ? - ‘ખરા’ 

આ હિન્દીનું યે એક નવું જ હતું. – ‘યે, જ’ 

મારે પણ તમારી સાથે જ આવવું પડશે. - ‘પણ’ 

ઓહો, ક્યાં ચાલ્યા જી ? – ‘જી’

હવે દિવાળી આડે માત્ર એક માસ બાકી છે. – ‘માત્ર’ 

આવા વરસાદમાં મને ઊંઘ આવે ખરી ? – ‘ખરી’ 

અંતે તું સાચું બોલ્યો ખરો –ખરો

 તે તદ્દન નકામી વ્યક્તિ છે. – ‘તદ્દન’

ગુરુજી, અંદર આવુ કે ? -  કે

તે તમે આવ્યા હોત તો ? – ‘તો’

બધાય દેવોને પોતાના અલગ અલગ વાહન છે. – ‘ય’ 

સ્ત્રીનો સ્વભાવ જન્મથી જ નઠારો કે ન સુધરે તેવો નથી- ‘જ’ 

તેમનું નામ પણ હું ભૂલી ગયો. – ‘પણ’ 

એના મૃદુભાષી સાથીદારોનો ઠપકો પણ ખમતો- પણ

બધે બધું પે’રવું જ એ લખી આપ્યું છે ? – ‘જ’ 

એને આવો પૂજન અર્ધ્ય જ ઘટે. – ‘જ’ 

શિવ થકી જીવ થયો એ જ આશે - જ 

અંતે તો હેમનુ હેમ હોય – તો 

ગ્રંથે ગરબડ કરી વાત નવ કરી ખરી- ય

હાથ અજમાવું એટલી જ વાર – જ 

છોકરો મરેલો જ જન્મ્યો હતો -જ

અત્યારે એવી કલ્પનાઓ કરવાનોય અવકાશ ક્યાં હતો ? - ય

બાપુની વાત હું ક્યારેય ભૂલી શકતો નથી – ય 

હવે હું જાતે જ વધારે વાંચી લઈ શકીશ - જ 

એમણે મારા પત્રનો મને ખૂબજ સરસ જવાબ આપ્યો - જ

માનવજીવનમાં શોષણ માત્ર આર્થિક જ ચાલે છે. - માત્ર-જ

આ વાઈસરૉય પદ પણ એની આગળ પાણી ભરે. – ‘પણ’ 

હવે તો તમે નિશ્ચિંત બન્યાને ? – ‘તો, ને’

હા એટલું ય હું ન જાણું ? – ય ‘’ 

પાપી તો હું જ હતો. – ‘તો, જ’ 

તું પ્રવાસે જઈશ જ ? - જ’ 

તમે જ મારી સાથે આવશો. – ‘જ’

 કામ કરનાર જ સુખી થાય. – ‘જ’

 ચાલો, અમદાવાદ જઈશું ને ? – ‘ને’ 

આપણે જવું જ છે ને ? - ‘ને’

 તમે તો આવી ગયા ? – ‘તો’ 

એવું તો આપણાથી કેમ કહેવાય ? – ‘તો’ 

તમેય મારી સાથે આવો. – ‘ય’

 હું ય પ્રથમ વર્ગમાં પાસ થઈશ જોજો. – ‘ય’ 

વસ્તુ ખૂબ જ સસ્તી છે, ફક્ત રૂપિયા પચાસની. – ‘ફક્ત’ 

મહાદેવભાઈ માત્ર પચાસ વરસ જીવ્યા. - ‘માત્ર’

 ત્યારે તો તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો ? – ‘તો’ 

આજે વરસાદ પડવો જ જોઈએ. – ‘જ’

 પગ ઉંચકતાં જ એણે આશ્ચર્ય અનુભવ્યું. - ‘જ’ 

આમાં એ લોકોનો પણ કાંઈ દોષ ન હોતો – ‘પણ’

 ખાંડણી દસ્તો ક્યાંક મૂકાઈ ગયેલાં જ હોય છે. – ‘જ' 

અમે તો વૈશાખ મહિનામાં પહેલગામમાં હતાં. – ‘તો’ 

નાનપણથી જ એની એવી તાસીર હતી. - ‘જ'

 મૃત્યુ પ્રસંગે જે બનવું જોઈએ તે બને જ છે. – ‘જ’ 

પથ્થરો બોલે તો બોલાવી જુઓ – ‘તો’ 

એણે જ મૌન તોડ્યું. – ‘જ’ 

જેણે એક પાપ કર્યું ન હોય તે જ પહેલો પથ્થર ફેંકે ? - ‘જ’ 

બાપુ એ વાત જ ન કરશો. - ‘જ’ 

તું ગુરૂને ઘેર જઈ વિદ્યા ભણી આવે તો સારું – ‘તો’

બા એકલાં જ જીવે છે. – ‘જ’

 રસાકસી થોડી જ વાર ટકી. - ‘જ’

 ઉછીનું માંગનારા તદ્દન નિર્લજ્જ હોય છે – તદ્દન 

મારાં જીવતા તો કેમ હું હા પાડું ? - તો

 હવે વેકેશન આડે માત્ર એક માસ બાકી છે- માત્ર 

આવી ઉનાળાની ગરમીમા ઊંધ આવે ખરી ? - ખરી

 ચપ્પુ ભાંગ્યું તો ભલે ભાંગ્યું – તો 

બાપુએ મારું ઘડતર કરવાનું નક્કી જ કરી લીધેલું – જ

 તું વિદ્યા ભણ્યાનું અભિમાન પણ બહું રાખે છે – પણ 

મન-વચન કર્મથી આપ માની લહે સત્ય છે એ જ મન એમ સૂઝે - જ

એવડો કૂબો વાડા વચ્ચે જ ઊભો કરી દીધો - જ 

એ બાલુડા પાછળ પોસ્ટમાસ્તરે સારુ પુણ્યદાન પણ કરી નાખ્યું - પણ

આ કોઈ ખવીસની રમત તો નહિ હોય ? –તો 

આ કપટી કો આવ્યા ખરા - ખરા 

જુઓ તો ઊભા છે નળ પંચ – તો

એક મહિનો માત્ર કેળા, લીંબુ અને દુધ પર કાઢ્યો - માત્ર

જરા જોઈએ તો ખરા કે કેવું કામ આપે છે ? તો, ખરા 

જેમાં કાળાશ તે તો સૌ એકસરખું - તો 

કસ્તુરી કેરી બિંદી તો કરું નહિં - તો

ગંગા તો બસ ગંગા જ છે -તો

એ તો અહીં આવ્યા વિના રહેશે નહિં – તો 

માણસ આમ ભારે ડાહ્યો પણ ધૂની ખરો ? - પણ 

એક વખત જેલ જનારો, બીજી વખત જાય ખરો ?- ખરો 

બાકી સંચામાં તડ પહેલેથી જ હશે. – ‘જ’ 

જીવનનો પણ એ જ પ્રકારનો અંત છે ને ? – ‘પણ, જ, ને’ 

એ અહીં અસારવાદમાં પણ સરી પડ્યા નથી. – ‘પણ’ 

માત્ર કેમેરામાં પાણી ન પેસે તેની અમને ચિંતા હતી – ‘માત્ર’ 

એમણે એ પત્રનો મને ખૂબ જ સરસ જવાબ આપ્યો – ‘જ’ 

મને બોલવાની ટેવ તો પહેલેથી હતી. – ‘તો’ 

એક મહિનો માત્ર કેળાં, લીંબુ અને દૂધ પર કાઢ્યો. -‘માત્ર’ 

ભાષણની શરૂઆતમાં જ તેમણે કહ્યું. – ‘જ’ 

જીવનનો પણ એ જ પ્રકારનો અંત છે ને ? – જ,ને

છોકરાઓ ઘરે હોય તો આવું ઠંડુ ખાવાનું ખાય ખરા ?- ખરા 

અમે ત્રણ પણ તે જ વાતાવરણથી મસ્ત બની ગયા – જ 

કુંતીપુત્ર શત્રુઓનો સંહાર કરી હવે તો તમે નિશ્ચિત બન્યા - ને 

સંસારને બાળી રહેલો દાવાનળ પાપીઓનું લોહી છાંટવાથી જ બુઝાય છે – જ

તોય ધૈર્ય ધરી ઊભી સ્વામીને સન્મુખ થાવા - ય 

એથી ઉત્તમ વિપ્રયોગ સહીને જ ચિત્ત ચિતરાવું  -જ ભારતને થોડા વર્ષોમાં સ્વતંત્રતા મળવાની જ છે – જ 

મારા જેવા ઘણાય છે - ય

તદ્દન નવી નોકરીમાં આવી પ્રભાશંકરનું કરવા કરાવવાનાં પ્રયત્ન થયેલા – તદ્દન 

આવા મનસ્વી રાજાની નોકરી કરવા કોઈ સારો રાખે ખરો – ખરો

મણિભાઈએ મોટેથી બૂમ પાડીય ખરી - ય, ખરી 

સામસામી નજર મળતા બંન્નેય હસી પડ્યા - ય જ 

એ બહુ જ વિચારમાં પડી ગયો -જ

 ચ્યો હે હેડ્યા જી ? સુંદરણા ? - જી

 સત્યાગ્રહી જ સુખી થાય – જ

 સુંદરીને સ્થાને સૌંદર્ય અને તે પણ પૂજનીય - ૫ણ

એનાં જ જીવનની કૃતાર્થતા છે ને ? - ને

આવા પરમ મહિમાવંતુ વિભૂતિમય સૌંદર્યનું સ્થાન બીજું કોઈ લઈ શકે ખરૂં ? - ખરૂં

આ કાવ્ય તો સુંદરીનું નથી - તો 

મન અસ્વસ્થ થાય છે જ – જ 

છેલ્લી ક્ષણ સુધી એનું દર્શન એ જ કર્તવ્ય -જ 

કોઈને આંખોમાં ચિતરાવી જ જુઓ - જ 

રેતીની શીશીને ઉલટાવી જુઓ તો ખરા -ખરા

 એક તદ્દન સાદા ખાદીના લેબાસવાળા ભાઈબહાર આવ્યા

- તદ્દન

તમને કાંઈ તકલીફ તો નથી પડી ને ? - ને

મારું ગોત્ર, મારી જાતિ કશાની મને ખબર જ નથી -જ 

એના મા બાપુની તમને જાણ છે ખરી ? - ખરી 

ભાઈ તું તો પ્રેમમા પડી ગયો – તો 

બધુંય જાણું છું – ય 

બસ ચાલ્યો જ આવું છું - જ 

પછી તો એ નોકરી કરશે ને ? - ને 

તે તદ્દન ઓગળી ગયો હતો – તદ્દન 

મીઠાનો ગાંગડો તો દેખાતો નથી – તો 

આ ભાંગતા તો કંઈ જ દેખાતું નથી - તો, જ

 જગતના કણેકણમાંય ઈશ્વર રહેલો છે -  ય 

બા ઊઠવાનુંય શીખવાડે છે -ય 

ફ્રેમ થયેલા દાદા આંસુ લૂછે ખરા ?- ખરા 

ત્યારે તો હું જ પ્રવજ્યા લઈશ – તો 

જ ભદ્રિકે કહ્યું હું ય દીક્ષા લઈશ - ય

 મહાનામે સાદગીમાંય સુંદરતા હોય છે -  ય

આશ્રમમા શીખ્યો એ જ-જ

આ સર્વ પદાર્થોં એ જ પરમેશ્વર – જ

અનુરૂદ્ધની વાત માન્ય રાખી ખરી ?- ખરી 

ઘાઘરોય મેલોદાટ કેદુનો - ય

પહોંચતા જ પટકાણી ભાણી - જ

 બીતી બીતી ચારેય દિશામાં જુએ – ય 

બ્રિટનમાં એમનો બંગલો પણ હતો. -પણ

 બીજા લોકોને તો નવાઈ લાગી –તો

     ⊙ ખાલી જગ્યા યોગ્ય નિપાત મુકી લાખો 

1 અખંડ.........ભલે રહ્યું, હૃદયસ્થાન તેનું હવે. – ‘જ’

2  માટે એ.........અનુચિત – ‘પણ’

3 ભલી હશે.........ચોક લગી દોડી આવવાની. – ‘તો’ 

4 માટી મા’ત્માવાળી ના જોઈ હોય .........! – ‘તો’ 

5 તમે..........એક નવાઈ કરી ? – ‘જ’ 

6 દંડ એ.........ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે. – ‘જ’ 

7 એનાથી સવર્ણોને.........નુકશાન થયું છે. – ‘પણ’

8  બીજા લોકોને....….…..નવાઈ લાગી. – ‘તો’ 

9 આ ખોરાક.........ખાસ્સો અમીરી છે. - ‘પણ’

10  હું કોઈની સાથે બોલતો..........નહિ. – ‘પણ’ 

11 એ....…....અહીં આવ્યા વિના રહેશે નહિ. – ‘તો’ 

12 રોકાવાના છો. ....... ? – ‘ને’ 

13 આ ખોરાક ખાસ્સો.......  અમીરી છે. – ‘પણ,

14 એનું મોત .....હવે .....ઉપાય રહ્યો હતો. -ય , ય’ 

15 એનાં માબાપની તેમને જાણ છે........…? - ખરી’ 

16 તમે એ વેરવૃક્ષને સરળતાથી ઊખેડી શકશો.........? -ને’ 

17 ગીતામાં.........એ કહ્યું..........છે. - ‘તો, જ’ 

18 તે પારખવું યોગબળથી.........કદાચ શક્ય બને ! – ‘જ’ 

19 પાંપણના પલકારા જેટલી...નિયમિતતાથી ગાળ દેતાં – જ’ 

20 આ.........આઠ-દહ આની રળી આવે છે. – ‘તો’

21 પત્નીની પસંદગી કરવા હું……………દક્ષિણમાં દોડી આવ્યો છું. - છેક

22 કંઈ ઉતાવળિયું પગલું તો નથી ભરાઈ ગયું...... મારાથી ? – ‘ને’

23  નમસ્તે...........કહેતા પેલા ભાઈએ વિદાય લીધી. –‘જી’ 

24 ગાડું.......નજીક આવ્યું. – ‘છેક’

25 મીઠો મીઠો ક્ષોભ પોત..........અનુભવવા માંડ્યો. - જ

26 એણે..... મૌન તોડ્યું. - ‘જ’

27 અત્યાર સુધી મેં દરિયાનું.......સૌંદર્ય જોયું હતું. - ‘માત્ર’

28 શોષક શોષ..........રહે છે. - ‘જ’

29 મૃત્યુવિષયક કાવ્યોમાં......એ વિરલ છે. - ‘તો’ 

30 પથ્થરો બોલે.........બોલાવી જુઓ. – ‘તો’

31 અનાથ બાળકો માટેનું તો સ્વર્ગ.........ગણાય. – ‘જ’ 

32 એક સંત.........રસ્તે જઈ રહ્યો હતો. – ‘જ’ 

33 પછી.….......એ નોકરી કરશેને ? - ‘તો’

34 પિતાજી તમે......... મને કહો – ‘જ’

35  બાના ઘરમાં સાવ સૂનકારો.........છે. - ‘જ’ 

36 પ્રશ્ન ઘણો.........હતો. - ‘જ’

37 લાખ ટકાની આબરૂને એણે ....... સોડમાં સંતાડી. -‘પણ’

38  હું તમારી સાથે.........સંમત નથી. - ‘જ’

39 મેં ...…......તેમને આભાર કરી શિષ્ટાચાર બતાવ્યો. –‘પણ’ 

40 મને હું રજ.........હીન ગણતી નથી. - ‘માત્ર’

41  તમને હું એક નક્કર.........દાખલો આપું. – ‘જ’

42  સાથે તેમના નાયી ઉપાલિને.........લીધો. – ‘પણ’ 

43 મારી પાસે બાકી રહેલી છેલ્લી પાઈ..........એ લઈ જશે. – ‘પણ’ 

44 જોઉં......... ખરો કે એણે કાગળમાં શું લખ્યું છે. – ‘તો’ 

45 એ.........ચોકીદારમાં.......જીવન પૂરું કરે એવું નથી. – ‘માત્ર, જ’

46 એ આનંદ.........હતો........ - ‘તો, જ’

47 .......... એને મહારાજા ભાવસિંહજી મળ્યા નથી. – ‘માત્ર’ 

48 લોઢામાંથી બનેલા સર્વ પદાર્થોતે નામ.........છે. -‘માત્ર’ 

49 એ.........પાણીમાં તદ્દન ભળી ગયું છે. – ‘તો’ 

50 પરમેશ્વર અહીં...…......છે. - જ’ .....

51 હું.........આ શું રસ કાઢવાનો સંચો લાવ્યા ? – ‘ને’ 

52 હવે એનો જીર્ણોદ્વાર શક્ય.. .નહોતો. – ‘જ’

53 ભોજા જેવો ભડ માણસ.........ભડકી ઊઠ્યો. – ‘પણ’ 

54 એ.........હાથ જોડી શક્યો. – ‘માત્ર’

55 ત્યારે.........તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો ! – ‘તો’

56  અને ઘણું કહ્યું..........તે સમજ્યા નહિ – ‘તોય’ 

57 આજે વરસાદ પડવો.........જોઈએ. - જ’ 

58 માણસ આમ ભારે ડાહ્યો, પણ ધૂની.......……! – ‘ખરો’ 

59 હાજી, અમે.........આવી પહોંચશું સમયસર – ‘તો’ 

60 એક વખત જેલ જનારો, બીજી વાર જાય.........?-ખરો’

61  મહાદેવભાઈ......……. પચાસ વરસ જીવ્યા. - ‘માત્ર’ 

62 ગંગા….......બસ ગંગા.......છે. - ‘તો, જ’ 

63 મારા જેવા ઘણાય છે. એને મહારાજા ભાવસિંહજી મળ્યાં નથી. – ‘માત્ર’

64 હવે, એક...........છે ઉપાય. - ‘જ’

65  મારે તને ખોટું લગાડવું ...... પડશે - ય

66 અંતે તું સાચું બોલ્યો........…? - ખરો’ ?

67 અવાજમાં...........ભાવુકતા આવી ગઈ. – ‘પણ’ 

68 બાપુ, હળદર ફીટશે,......... વાર લાગશે. - પણ’ 

69 બાપુ, એ વાત.........ન કરશો. - ‘જ’

70 .......ત્યાં તને ક્યું કામ મળવાનું છે ? – ‘પણ’ 

71 દેવરાજના શબ્દોમાં.…………… .નહિ. – ‘’ 

ADS 1

વધુ મટિરિયલ મેળવવા નીચે ક્લિક કરવું

વિધાર્થીઓ માટે

WHATSAPP

gifs website

Popular Posts

લેબલ્સ